Storpellinge Fiskelag
Storpellinge Skifteslag Jordområden
Storpellinge Skifteslag Holmar

Stor-Pellinge Skifteslag Holmar, Jordområden och Fiskelag

Årsstämma hålles söndag 28.4.2013 kl. 10.00 på Skärgårdshemmet.

Behandlas stadgeenliga ärenden samt;
Skolan, deltagande i finansiering vid inköp av fastigheten och
Ansökning om förrättning av Söderby strandområden för att fastställa råarna.
Föredragningslistan och de justerade protokollen finns till påseende på hemsidan. Styrelsen.

Styrelsemedlemmar:

Paul Andersson, ordförande, 0400-803084
Roger Weckman, fiskeförvaltning, 0400-879275
Gunnel Englund, sekreterare, 050-5268426
Markus Englund, medlem, 050-298979

,